Ambrózy György : A magyar csatakép. 70 képpel

Szerző: Ambrózy György

Kiadva: Budapest 1940

Törtelelem

Rövid ismertető: Előszó Amikor, mint katona, művészetünk örökérvényűségébe vetett hittel magyar csataképekkel foglalkozom, voltaképpen önkéntelenül is a magyar sorsról írok. Az ember sohasem tud saját életvilágától elvonatkozni; a magyar sors kemény harcok, a magyar mult csataképek sorozata. Tö9rténelmünket a leghűségesebben, megrázó erővel és fölényes méltósággal ezek varázsolják az utókor elé. Igaz, hogy a népek történetét jórészt nem képekből ismerjük. A történelem főforrása a feljegyzések és az okiratok, a fennmaradt hagyományok és az elbeszélések, azután az ásatások és egyéb kutatások segítségével talált s csak kisebb részben a festett, rajzolt, kőbe faragott vagy más technikai úton létrejött műalkotások. Vannak népek, - mint ahogyan egyének is vannak - akik írásban és szóban a rájuk vonatkozó eseményeket gyakran a valóságnál kedvezőbb színben tudják beállítani. Már e tény egymagában hátráltathatja a történelmi igazság kialakulását, hogy némely nép és némely ember sokat ír és sokat beszél önmagáról, a másik keveset. A zárkózottság a maga helyén sokszor előkelő és célszerű tulajdonság; de ne felejtsük el, hogy korunk egyik mozgató ereje a hírverés, a propaganda, emberek és árucikkek, népek és irányzatok dicsőítése, igazságok tagadása és hamisságok elhitetése. Tartalomból: Bevezetés - Módszertani kérdések A vezérek és az Árpádházi királyok kora - A harc a románkori művészetben Az Anjouk és Zsigmond A gótika kora A miniatúra-festészet és a Szent László-legenda Nagy Lajos csatája A bécsi Szt. István-dóm kődomborműve A gyulafehérvári síremlékek (....)

Sorozat: A Budapesti kir. magy. Pázmány Péter Tudományegyetem Művészettörténeti és Keresztényrégészeti Intézetének dolgozatai 65.

Kötés: karton

Állapot: közepes

Oldalszám: 191

Azonosító: 33018

Ár: 3 000 Ft

CartKosárba

Azonos kategóriájú könyvek