Téglás Gábor, Szentkláray Jenő és mások : Tanulmányok a rómaiak dáciai aranybányászatáról / Oláhok költöztetése Délmagyarországon

a mult században

Szerző: Téglás Gábor, Szentkláray Jenő és mások

Szerkesztő: Demkó Kálmán, Hajnik Imre, Fejérpataky László, Bunyitay Vince, Szádeczky Lajos, dr.

Kiadva: MTA , Budapest 1891

Törtelelem

Rövid ismertető:

Az aranybányászat ethnographiai és administrationalis szervezete Dáciában

további tanulmányok:
A szepesi jog. (Zipser Willkühr.)
Keletkezése, viszonya országos jogunkhoz és a németországi anyajoghoz./
A király birósági személyes jelenléte és ennek helytartója a vegyesházakbeli királyok korszakában / 
Kálmán király oklevelei./
Biharvármegye oláhjai s a vallásunió. /
Szerémi György élete és emlékirata.

Sorozat: Értekezések a Történeti Tudományok Köréből

Kötés: félvászon

Állapot: jó

Azonosító: 33676

Ár: 16 000 Ft

Elkelt

Azonos kategóriájú könyvek