Az üzlet átmenetileg zárva. A könyvek interneten rendelhetőek.

Szalézi Szent Ferenc : Theotimus vagyis az isteni szeretet könyve

A lelki elragadtatás - Szent Pál csodálatos buzdító beszéde az elragadtatásos és természetfeletti életre - Az Isten akaratával való megegyezés ...

Szerző: Szalézi Szent Ferenc

Kiadva: Papnövendékek Szent Pál Társulata , Pécs 1911

Vallás / teologia

Rövid ismertető:

A teológia és filozófia ilyen nyomokon indul ezekre az alapokra építik rá meditációikat és saját magyarázataikat. Ezeket a gondolatokat az Isten belső életéről leginkább szeretet-centrikusan és legtermékenyebbül Szalézi Szent Ferenc fejtegeti a Theotimus-ban; valójában Duns Scotusnak, a nagy skolasztikusnak, Szent Tamás ifjabb utódjának és bizonyos értelemben filozófiai ellenlábasának gondolata, aki nem Aristotelészre támaszkodik, mint Szent Tamás, hanem Szent Ágostonra és Platónra.

Az első gondolat, amelyből Szalézi Szent Ferenc kiindul: az Isten mindenestül egy és egységes, nincsen benne külön lényeg és tulajdonságok, nincs benne sokféleség, csak mi beszélünk róla különböző szavakkal, különböző kifejezésekkel. „Eszünk gyenge ahhoz – írja Szent Ferenc –, hogy Isten végtelen tökéletességének kifejezésére gondolatot tudjon formálni, hogy ez a gondolat a maga egyszerűségében teljesen és határozottan felfogja és megkülönböztesse egymástól az isteni tökéletességet. Ezért kell különböző szavakat és kifejezéseket használnunk, ha Istenről beszélünk. Azért mondjuk róla, hogy bölcs, mindenható, igazságos, szent, végtelen, halhatatlan, és igazat mondunk. Ő mindez együttvéve, sőt még több ennél. Sohasem foghatjuk fel az Istent, mert Szent János szavai szerint nagyobb, mint a mi szívünk.”
in. Sík Sándor virtuális emlékszoba  (siksandor.piarista.hu)

Az engedelmesség szeretetéről, melyben akaratunk egyesül azzal, ami Istennek tetszik

Kötés: egészvászon

Állapot: közepes

Oldalszám: 617

Azonosító: 34944

Ár: 2 000 Ft

CartKosárba

Azonos kategóriájú könyvek