Az üzlet átmenetileg zárva. A könyvek interneten rendelhetőek.

Kiss János dr. : Isten megismerése a látható világból

Az Istenhez vezető észokok áttekintése / Az elemző érv / Az oksági elvről / A világ esetlegességéből

Szerző: Kiss János dr.

Kiadva: Szent István Társulat , Budapest 1909

Vallás / teologia

Rövid ismertető:

"Módszerem azonos Aristoteles és aquinói szent Tamás módszerével. Az emberi ismeret­szerzés az érzékeléssel kezdődik s csak az érzékeltek elgondolásával juthat tovább, miértis semmit el nem érhet, aminek a látható világban alapja nincs. Isten megismerése is csak azon alapulhat, amit a tapasztalt világról: az anyagról, a mozgásról és egyéb anyagi jelenségekről, az élőről s a mi belső világunkról tudunk. "
Az embernek háromféle ismeret kinálkozik Istenről: kettő a földi életben és egy az örökké­valóságban. E földi életben természetes és természetfölötti úton-módon ismerhetjük meg Istent. Természetes az az Isten-ismeret, amelyet az emberi ész, magára hagyatva, a saját erejéből szerez, amennyiben a világ szemlélete útján fölemelkedik annak Alkotójához. Erről a megismerésről mondja a zsoltáros próféta: «Az egek beszélik Isten dicsőségét és az ő kezének munkáját hirdeti az égboltozat».[1] És ugyanezt hangoztatja szent Pál: «Ami Istenben láthatat­lan, úgymint örökkévaló ereje és istensége, a világ teremtésétől fogva munkáiból megérthető és látható».[2] Ez az ismeret az összes emberi tudományok csúcspontja, miértis a legnagyobb görög bölcselő, Aristoteles, a bölcselettudományt isteni tudománynak nevezi.
Az Isten-ismeret második módja a természetfölötti, melynél az emberi ész nincs már magára hagyatva, hanem Isten rendkívüli kijelentésének, kinyilatkoztatásának hathatós segítségében részesül.
Isten megismerésének harmadik módja az ő közvetetlen, színről-színre való látása, mely az örökkévalóságban az üdvözültek osztályrésze s boldogságuk forrása. Ez minden értelmes lény természetfölötti célja.

 

Mire vezet a kozmológiai érv?, / Nehézségek eloszlatása / A világ tökéletességéből.

Kötés: átkötött

Állapot: közepes

Oldalszám: 223

Azonosító: 34955

Ár: 2 500 Ft

CartKosárba

Azonos kategóriájú könyvek