Az üzlet átmenetileg zárva. A könyvek interneten rendelhetőek.

Erdély külön történelme - Alsóbbrendű iskolák számára- (rendkívül ritka) [Kolozsvár, 1860]

Katona István, Bethlen Farkas, Benkő József, Felmer Márton,, Szalay László, Horváth Mihály, Hunfalvy János, Kőváry László, Szabó Károly ...

Kiadva: Stein János , Kolozsvár 1860

Erdély magyar történelem

Rövid ismertető:

2. §. Erdély elnevezése és czíme. A mint e népek közöl egyiknek a másik fölött erőt sikerült vennie r a győztes legottan rajtavolt, hogy az újonan szerzett birtokot, melyből a gyengébbet kiszo-rította, saját nevéről nevezze el. Innét lőn, hogy ez ál-dott honnak csaknem azonképen változott nevezete, mi-ként az ezt elfoglalók egymásra következtek; állandóan csupán ez maradván meg: Erdély **), melyet erdeinek temérdek volta miatt a magyarok adtak neki.

A magyarok és ezeknek betelepedése Erdélybe. 884—892.—Erdély állapota tulajdon vezérei, s az Árpád- és vegyesházakból származott magyar királyok...

Sorozat: Erdély történelme

Kötés: papír

Állapot: közepes

Oldalszám: 88

Azonosító: 34947

Ár: 12 000 Ft

CartKosárba

Azonos kategóriájú könyvek