Simon Ferenc szerk. : A Szászvárosi államilag segélyzett Ref. Kún-Kollégium értesítője az 1907-1908. tanévről

A reformációnak az erdélyi oláhságra gyakorolt hatásáról / A tanuló ifjúság névsora

Szerző: Simon Ferenc szerk.

Kiadva: Szászvárosi Könyvnyomda Rt. , Szászváros 1908

Pedagógia / oktatás/ tankönyv

Rövid ismertető:

A szászvárosi ref. Kún-kollégium egyike legrégibb tanintézeteinknek; kevés híján harmadfélszáz év óta áll fenn. Mint egyházközségi elemi iskola még a reformáczió idejében keletkezett; középiskolává Apaffy Mihály fejedelemsége alatt (1663) lett s hosszú ideig, mint a nagyenyedi főiskola partikulája, szerény anyagi eszközeivel is áldásosán működött s a hunyadmegyei nemességnek nevelője lett. Második alapítóját, újjáteremtőjét gróf Kun Kocsárdban találta meg. "
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1910. november 6.)

Szászváros ma Orastie néven, romániai város.

Sorozat: Iskolai értesítő

Kötés: papír

Állapot: közepes

Oldalszám: 134

Azonosító: 35254

Ár: 500 Ft

CartKosárba

Azonos kategóriájú könyvek