Szabó Ervin : A tőke és a munka harca (hozzákötve: Erasmus: A balgaság dícsérete)

Miért harcolnak a munkások, Miért harcolnak a tőkések / A sztrájk, / A munkáltatók tábora / Az állami szociálpolitika / A munkásmozgalom irodalma

Szerző: Szabó Ervin

Kiadva: Politzer Zsigmond és Fia , Budapest 1911

Filozófia Politika

Rövid ismertető:

Szabó Ervin 1877-ben született: Szlanicán, Árva vármegye . Az egyetemet Budapesten és Bécsben végezte. Államtudományi doktor. 1904 óta a Fővárosi Könyvtár vezetője.
Meghalt: 1918 Bp.
Magyarországon   a   szindikálizmus   első  elméleti  képviselője  volt.  Különböző  folyóiratokban  meg­jelent  számos  cikkén  kívül  művei: Bibliographia economiea  universalis   (Bruxelles   1903—1904);   A szocializmtts  (Í90S);   Szindikálizmus    és  szociál­demokrácia (Budapest  1908);    A  tőke  és  a  munka  harca(1911,   2.  kiad.   1919)   ;   A  városi muzeumok föladatai   (1913);    Az   ipari   munkásnép   hullám­zása (1913);  Gazdasági szervezet és liáborü (1915); A  háború  és  a  városok   (1915);    A  középeurópai  vámszövetség   angol  megvilágításban  (1916);   Im­perializmus  és  tartós   béke  (1917);    Munkáskép­zés  és  munkáltató  érdek  (1917);   Freihandel  und  Imperialismus   (1918);    A  magyar jobbágyfelsza­badítás   országgyűlési  története  1847—48  (1918).  Kiadta  Marx  és  Engels  válogatott  müveit  (Buda­pest  1905—1909,  2  köt.).

Sorozat: Modern könyvtár

Állapot: jó

Oldalszám: 126

Azonosító: 35256

Ár: 3 000 Ft

CartKosárba

Azonos kategóriájú könyvek